Privacy

Benieuwd naar de privacy regels van E S I - Installatietechniek B.V., lees alles hier of bel gerust even met ons.

📑 Download Privacy statement E S I - v1.1

Privacy statement E S I – Installatietechniek B.V.

Bij het gebruik van onze website en/of diensten verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij verzamelen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • KvK-nummer
 • btw-nummer
 • overige gegevens die u ons verstrekt
 • Websitegegevens

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatieve mailing, niet repeterend
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Bewaartermijnen

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar. Deze bewaartermijn hanteren wij om deze gelijk te trekken op grond van de belastingwetgeving. Deze beslissing is gemaakt om het gebruiksgemak van u en dat van onze onderneming te vergroten.

Derden

Wij werken met de volgende applicaties om onze dienstverlening te kunnen realiseren.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om de website prestaties te bevorderen. Uw gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van de functionele cookies. U bent vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy statement.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

E S I – Installatietechniek B.V.
info@esi-install.nl
KvK - 81154089

Privacy statement versie: 2022
Datum: 28-12-2021